Torsdag den 2. september 2021 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller og referent

3. Beretning ved formanden

4. Godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af brugerråd. På valg er:

  • Inga Kisendal Kjær, modtager genvalg

  • Ingrid Gehrt, modtager genvalg

  • Ejnar Jürgensen, modtager genvalg

  • Karl-Heinz Gehrt, modtager genvalg

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:

  • Poul Henning Stab Nielsen, modtager genvalg

  • Peter Sørensen, modtager genvalg

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for 1 år:

  • Johnny Cordes, modtager genvalg

  • Kaj Frederiksen, modtager genvalg

Revisor suppleant:

  • Gerda Erichsen, modtager ikke genvalg

9. Eventuelt