Torsdag den 22. februar 2023 kl. 19

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetæller og referent

 3. Beretning ved formanden

 4. Godkendelse af regnskab

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af brugerråd. På valg er:

 • Alice Jahns                 Modtager genvalg
 • Sophie Hein                 Modtager ikke genvalg
 • Lis Larsen                   Modtager ikke genvalg

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år:

 • Paul Henning Stab Nielsen   Modtager genvalg
 • Frauke Schmidt                     Modtager genvalg
 1. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for 1 år:

 • Inga K. Kjær                Modtager genvalg
 • Dorthe Juhl                 Modtager genvalg

     Revisor suppleant:

 • Svend Aage Kristensen   Modtager genvalg
 1. Eventuelt