Torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetæller og referent

 3. Beretning ved formanden

 4. Godkendelse af regnskab

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af brugerråd. På valg er:

 • Inga Kjær                   Modtager ikke genvalg
 • Ejnar Jürgensen     Modtager genvalg
 • Karl-Heinz Gehrt   Modtager genvalg
 • Ingrid Gehrt              Modtager genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år:

 • Paul Henning Stab Nielsen   Modtager genvalg
 • Peter Sørensen                     Modtager ikke genvalg
 1. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for 1 år:

 • Kaj Frederiksen                Modtager ikke genvalg
 • Johnny Cordes                  Modtager ikke genvalg

     Revisor suppleant:

 • Svend Aage Kristensen   Modtager genvalg
 1. Eventuelt