Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller og referent

3. Beretning ved formanden

4. Godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af brugerråd. På valg er:

  • x

  • x,

  • x,

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:

  • x

  • x

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for 1 år:

  • x

  • x

Revisor suppleant:

  • x

9. Eventuelt