Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller og referent

3. Beretning ved formanden

4. Godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af brugerråd. På valg er:

  • Alice Jahns (modtager genvalg)

  • Lis Larsen (modtager genvalg)

  • Sophie Hein (modtager genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:

  • Paul Henning Stab Nielsen (modtager genvalg)

  • Peter Sørensen (modtager genvalg)

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for 1 år:

  • Johnny Cordes (modtager genvalg)

  • Kaj Frederiksen (modtager genvalg)

Revisor suppleant:

  • Svend Aage Kristensen (modtager genvalg)

9. Eventuelt