Bankooversigt for efteråret 2021

Datoer:

Tirsdag 14. september kl. 14.00:     Bankospil

Tirsdag 12. oktober kl. 14.00:          Bankospil

Tirsdag 9.november kl. 14.00:         Bankospil

Tirsdag 30. dember kl. 14.00:        Julebanko