Bankooversigt 2023:

  • Tirsdag 10. januar kl. 14: Banko

  • Tirsdag 14. februar kl. 14: Banko

  • Tirsdag 14. marts kl. 14: Banko

  • Tirsdag 11. april kl. 14: Banko

  • Tirsdag 9. maj kl. 14: Banko

 

  • Tirsdag 12. september kl. 14: Banko

  • Tirsdag 10. oktober kl. 14: Banko

  • Tirsdag 14. november kl. 14: Banko

  • Tirsdag 12. december kl. 14: Julebanko