Tlf. nr. ved tilmelding: 91 15 12 42

Program og aktiviteter 2021

Juli Sommerlukket    
       
August 16. -20. august 8.00

Rejsen er aflyst på grund af for få deltagere

5 dages busrejse til Mosel.   

Pris:3.525 kr. Tilmeld dig senest 1. juni 2021.

Deltagere bedes indbetale 3.525 kr. på Sydbank: 

Reg. 7990 konto 0001125462 senest 1. juni 2021.

     
 

 

   
 September Torsdag 2. september 19.00 Generalforsamling
       
  Torsdag 9. september 14.00  Tatere, kjæltringe eller skøjere –
      Pris: 50 kr. for foredraget og kaffen. Betaling ved indgang.
      Tilmelding senest fredag d. 30. august 2021
       
Tirsdag 14. september  14.00 Bankospil
       
  Tirsdag 21. september 8.00 Bustur til Sydfyn. Mødested Aktivitetscentret kl.: 8
      Deltagere bedes indbetale 650 kr. på Sydbank: 
      Reg. 7990 konto 0001125462 senest 1. sept. 2021.
       
  Tirsdag 28. september  14.00 Modeshow i butikken, Vestergade 15, Vojens
      Pris: 50 kr. inklusive kaffe. Betaling ved indgang.
      Tilmelding senest fredag den 17. september
       
Oktober Tirsdag 12. oktober  14.00 Bankospil
       
  Torsdag 21. oktober  18.30 Spisning og underholdning ved 
      Soup, Steak & Ice
      Pris: 150 kr. for spisning og underholdning. Betaling ved indgang.
      Tilmelding senest mandag den 11. okt. 
       
  Torsdag d 28. oktober  19.00  Sirius-patruljen

Pris: 50 kr. inklusive kaffe/kage. Betaling ved indgang.

Tilmelding senest den 23. oktober 

       
November Tirsdag 9.november  14.00 Bankospil
       
  20. – 21. november    Julemarked

Gratis adgang

       
December Torsdag 2. december  19.00 Vojenskoret v. Lene Diemer Jacobsen

Pris: 50 kr. inklusive kaffe. Betaling ved indgang.

Tilmelding senest fredag den 26. november.

       
Tirsdag 30. november  14.00 Julebanko